Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Podnoszenie Innowacyjności i Konkurencyjności Przedsiębiorstw

loga-ue

10 czerwca 2011 roku Siedziba firmy WAMATEX ANDRZEJ WIECZOREK MACIEJ KOWAL Sp. J Aleksandrów Łódzki , ul. Piotrkowska 10/12

9.00 – 9.30 Rejestracja uczestników .
9.30 – 10.00 Omówienie znaczenia udziału w targach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego , Podnoszenie Innowacyjności i Konkurencyjności Przedsiębiorstw dla wyników eksportu i sprzedaży krajowej.
10.00 – 11.30 Omówienie podstaw poprawnego wypełniania wniosków o dofinansowanie.
11.30 – 12.00 Przerw.
12.00 – 13.30 Omówienie podstaw poprawnego wypełniania wniosków o płatność.
13.30 – 14.00 Omówienie podstaw poprawnego wyłonienia usługodawców.
14.00 – 14.30 Odpowiedzi na pytania. Zakończenie spotkania.