Dotacje

„ZAKUP USŁUGI DORADCZEJ PROWADZĄCEJ DO OPRACOWANIA NOWEGO MODELU BIZNESOWEGO W ZAKRESIE INTERNACJONALIZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA” PLANOWANEGO DO REALIZACJI ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA II: INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA, DZIAŁANIE II.2: INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW, PODDZIAŁANIE II.2.1 MODELE BIZNESOWE MŚP

„Zakup usługi doradczej prowadzącej do opracowania nowego modelu biznesowego w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstwa”

Czytaj dalej