Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w waszą przyszłość

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w waszą przyszłość

WAMATEX P.P.H.U. Andrzej Wieczore
Aleksandrów Łódzki
ul. Zgierska 32

Obecnie realizujemy projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka Priorytet VI – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.1 Paszport do eksportu

Projekt ma na celu zwiększenie udziału sprzedaży produktów firmy na rynkach zagranicznych.