Dotacje

PPHU WAMATEX Andrzej Wieczorek realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy P.P.H.U. Wamatex Andrzej Wieczorek” Celem projektu jest pomoc przedsiębiorstwu, które w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znalazło się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Efektem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

Dotacja na kapitał obrotowy

Czytaj dalej
Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej - Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach; Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Nr umowy: UG-PMT/1110/7N/2019 – IDZ / UG-PMT/1049/7N/2019-KOR

Projekt Polskie Mosty Technologiczne – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Czytaj dalej