Udział firmy WAMATEX w międzynarodowych targach “EUROEXPOMEBEL – 2011” w Rosji w Moskwie

Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw
Tytuł projektu: Udział firmy WAMATEX w międzynarodowych targach “EUROEXPOMEBEL – 2011” w Rosji w Moskwie.

Cele projektu to między innymi utrzymanie dotychczasowych oraz pozyskiwanie nowych klientów oraz rozszerzenie oferty, poszerzenie kontaktów handlowych, wzrost eksportu.