WPROWADZENIE NA RYNEK INNOWACYJNEGO TEKSTRONICZNEGO POKROWCA NA MATERACE PRZEZ FIRMĘ P.P.H.U. „WAMATEX” ANDRZEJ WIECZOREK

Realizujemy projekt z ramienia:

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

Numer projektu

RPLD.02.03.01-10-0515/16-00

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Działanie

Zwiększenie konkurencyjności MŚP

Poddziałanie

Innowacje w MŚP

Miejsce realizacji projektu

Łódzkie | Zgierski | Aleksandrów Łódzki

COP