Zwiększenie efektywności energetycznej – dofinansowanie z WFOŚiGW

Realizujemy projekt współfinansowany przez:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zwiększenie efektywności energetycznej – dofinansowanie z WFOŚiGW

Nazwa zadania:

„Zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie P.P.H.U. Iwona Wieczorek

poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej”

 

Wartość ogólna zadania:

166.340,00 zł

 

Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi:

158.023 zł w formie Pożyczki na dofinansowanie zadania.

 

Opis zakresu projektu:

Instalacja paneli fotowoltaicznych o danej mocy, w wyniku czego planowane jest uzyskanie efektu ekologicznego w ramach realizowanego zadania. Tj. zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery w postaci redukcji pyłu: (SO2, NOx, CO, CO2)

_wfos_nowe_color_skrocone

P.P.H.U. Iwona Wieczorek
ul. Zgierska 32
95-070 Aleksandrów Łódzki

www.zainwestujwekologie.pl