ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01.2017 – WYNIKI

Aleksandrów Łódzki, dnia 25-07-2017

W wyniku oceny ofert, których otwarcie nastąpiło dnia 14.07.2017r. w siedzibie zamawiającego, za najkorzystniejszą ofertę została uznana:

TERROT GmbH
09120 Chemnitz, Deutschland
Paul-Gruner-Str. 72b

+4937152010

 

Uzasadnienie:

Spełniła wszystkie warunki specyfikacji i otrzymała największą liczbę punktów.