ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02.2017 – WYNIKI

Aleksandrów Łódzki, dnia 20-02-2018

W wyniku oceny ofert, których otwarcie nastąpiło dnia 02.02.2018r. w siedzibie zamawiającego, za najkorzystniejszą ofertę została uznana:

DANLAB

ul. Handlowa 6A
15-399 Białystok

+48 85 661 28 66

 

Uzasadnienie:

Spełniła wszystkie warunki specyfikacji i otrzymała największą liczbę punktów.