ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03.2017 – WYNIKI

Aleksandrów Łódzki, dnia 08-01-2018

W wyniku oceny ofert, których otwarcie nastąpiło dnia 24.11.2017r. w siedzibie zamawiającego, za najkorzystniejszą ofertę została uznana:

POLPROM

Michał Domański
ul. Wierzbińska 29A 95-070
Aleksandrów Łódzki, łódzkie

42 257 28 58

 

Uzasadnienie:

Spełniła wszystkie warunki specyfikacji i otrzymała największą liczbę punktów.