ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04.2017 – WYNIKI

Aleksandrów Łódzki, dnia 07-06-2018

W wyniku oceny ofert, których otwarcie nastąpiło dnia 05.06.2018r. w siedzibie zamawiającego, za najkorzystniejszą ofertę została uznana:

Teksetronik Michał Frydrysiak

Ul. Organizacji Wolność i Niezawisłość 9, lok. 28
+48 603 727 603
NIP: 726-241-33-56

 

Uzasadnienie:

Spełniła wszystkie warunki specyfikacji i otrzymała największą liczbę punktów.