Polityka jakości

Najważniejszym celem jest jej rozwój poprzez utrzymanie dotychczasowych oraz pozyskanie nowych klientów oraz rozszerzenie oferty.

Stawiamy sobie wysokie wymagania, podnosimy kwalifikacje, tworząc warunki zachęcające do poprawy organizacji i wydajności pracy. Zrozumienie zasad Systemu Jakości przez pracowników, ich udział i zaangażowanie w wykonywaną pracę stanowi o naszej wiarygodności, konkurencyjności a w konsekwencji przyczynia się do dalszego rozwoju. .

Uzyskujemy wymaganą jakość poprzez:

  • 1) Zaangażowanie pracowników w realizację usługi spełniającego wymagania klienta.
  • 1) Wdrożenie i utrzymywanie Systemu Jakości pozwalającego na dobrą organizację pracy dającą satysfakcję naszym klientom i pracownikom.
  • 2) Ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością.

Jakość służy osiągnięciu celu strategicznego jakim jest pozytywny wynik ekonomiczny oraz konkurencyjność na rynku usług. Zarząd zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością oraz zapewnienia środków niezbędnych na jego prawidłowe funkcjonowanie