Udział przedsiębiorstwa WAMATEX w Międzynarodowych Targach “ Klub Meblowy 2009” w Moskwie – Prezentacja oferty firmy

Zrealizowaliśmy projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 .
Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

Tytuł projektu:

Udział przedsiębiorstwa WAMATEX w Międzynarodowych Targach “ Klub Meblowy 2009” w Moskwie – Prezentacja oferty firmy.

Cele projektu to między innymi:
Udział w międzynarodowych targach “Klub Meblowy 2009” w Moskwie w celu promocji naszych markowych produktów, zwiększenia poziomu sprzedaży naszych produktów, zwiększenie eksportu .