Zakup usługi doradczej prowadzącej do opracowania nowego modelu biznesowego w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstwa

RPLD.02.02.01.-IP.02-10-053/19